Statystyki III kw. 2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie na podstawie umowy nr BZP.032.1.2013 oraz działając na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9a i 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o podmiotach prowadzących na terenie Gminy Andrychów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

1.„ FENIKS” Ewa Polak  34-120 Andrychów/Sułkowice ul. Beskidzka 108b - zagospodarował w procesie recyklingu materiałowego zebraną odzież z włókien naturalnych w hurtowni odzieży używanej Tex Company sp. z o.o. ul.Nakielska 9 w Tarnowskich Górach.

2.Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Brzeszczach prowadzonej przez Agencję Komunalną Sp. z o.o.
w Brzeszczach ul. Kościelna 7.

3.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Brzeszczach prowadzonej przez Agencję Komunalną Sp. z o.o.
w Brzeszczach ul. Kościelna 7.

4.A.S.A. EKO Polska 41-800 Zabrze ul. Lecha 10 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w w RIPOK w Krakowie prowadzonej przez PUK Vangansewinkel ul. Półtanki 64.

Dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrychów za III kwartał 2014r.

Prezes  ZGK Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24