Punkty zbiorcze odbioru odpadów

PUNKTY ZBIORCZE - istnieje możliwość kolejnych aktualizacji poniższego wykazu.

Wersja do wydruku - kliknij tutaj

Załącznik nr 2 do Szczegółowego zakresu i opisu przedmiotu zamówienia

Punkty odbioru odpadów komunalnych dla posesji nieposiadających odpowiedniego dostępu do drogi publicznej:

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24