ZSEE - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Batorego 24 / teren ZGK czynny: pn.-pt. 7.00-15.00

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, Ul.Batorego 24, Regon: 120172946

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.),

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, gry elektroniczne, telefony, żelazka itp.) możemy również oddać w sklepie, w którym kupujemy nowy, w ilości równej zakupionemu sprzętowi.

Segreguj odpady - dla Świata, dla Andrychowa, dla Siebie!

Segregując odpady, wyrabiasz w sobie nawyki porządku, oszczędności i gospodarności; ograniczasz zagrożenia dla środowiska i zdrowia Twojego i Twoich dzieci.

Segregując odpady, zapłacisz mniej za wywóz śmieci!


Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Andrychowie

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 24
2. Awans Multimedia RTV-AGD w Andrychowie, ul. Włókniarzy 16
3. TV – Sat Market w Andrychowie, ul. Włókniarzy 1
4. PARTNER AGD-RTV w Andrychowie, ul. Włókniarzy 1 a
5. Edison w Andrychowie, ul. Krakowska 82
6. Salon Partner Orange Ramsat S.A. w Andrychowie, ul. Krakowska 83 e
7. ALSEN Sil Comp – sklep komputerowy w Andrychowie, ul. Krakowska 83 e
8. Mix Electronics S.A., Sprzęt RTV AGD w Andrychowie, ul. Krakowska 83 a
9. PPHU SzymCzak, Maciej Szymczyk w Andrychowie, ul. Krakowska 83 i
10. Sklep NEONET w Andrychowie, ul. Krakowska 83 e
11. Media Expert Salon firmowy w Andrychowie, ul. Krakowska 83 e
12. Elektro i Led w Andrychowie, ul. Krakowska 83 e
13. Elpir S.C. Ludwina, Izabella, Piotr Pietraszek w Andrychowie, ul. Brzegi 5c
14. Neotalar.pl (sklep Solo) w Andrychowie, ul. Garncarska 2
15. „RTV-SAT” Serwis Krzysztof Płonka w Andrychowie, Pl. Mickiewicza 1
16. Almar Sklep komputerowy w Andrychowie, ul. Lenartowicza 28 a

Info: www.bip.andrychow.eu

 


 

Poniżej - prezentacja przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi:

Prezentacja jest częścią projektu Ekozespołu realizowanego w szkole przez uczniów: Marię Fiedor, Mariolę Lenart, Aleksandrę Kudłę, Janusza Królickiego i Tomasza Stuglika


 

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

  • „Odzież” kod odpadów ex 20 01 10 - linia sortownicza „VALVAN” Skarżysko-Kamienne, ul. Żurawia 1.
  • „Inne odpady”  kod odpadu 19 12 12 - Sita Radom Sp. z o.o. ul. Witosa 76 26-600 Radom.
  • Niesegregowane odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01:
  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach, ul. Kościelna 7,
  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40,
  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,
  • „Odpady ulegające biodegradacji” kod odpadu 20 02 01, 20 03 02 – kompostownia odpadów zielonych w Kętach ul.Kęckie Góry Północne.
wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24