PSZOK

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Batorego 24 / teren ZGK czynny: pn.-pt. 7.00-15.00.

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, Ul.Batorego 24, Regon: 120172946

Tutaj możesz oddać przeterminowane leki i chemikalia, termometry i inne odpady zawierające rtęć

Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa są odpadami, które wyrzucone do śmieci, a nie odpowiednio utylizowane wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko.

Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety!

Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, ze bakterie i wirusy uodparniają się na nie. Przeterminowane leki zbierane w specjalnych pojemnikach w aptekach, są następnie poddawane termicznej utylizacji.

Przeterminowane leki i ich opakowania możemy oddać również do aptek:

 • Apteka - ul. Krakowska 138
 • Apteka - ul. Lenartowicza 7
 • Apteka Mediq ul. 27 stycznia 9
 • Apteka Animar ul. Lenartowicza 40
 • Medica Jolanta Paprocka ul. Rynek 26a
 • Apteka pod Białym Orłem - ul. Włókniarzy 18 a

 

Segreguj odpady - dla Świata, dla Andrychowa, dla Siebie!

Segregując odpady, wyrabiasz w sobie nawyki porządku, oszczędności i gospodarności; ograniczasz zagrożenia dla środowiska i zdrowia Twojego i Twoich dzieci.

Segregując odpady, zapłacisz mniej za wywóz śmieci!

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 • „Odzież” kod odpadów ex 20 01 10 - linia sortownicza „VALVAN” Skarżysko-Kamienne, ul. Żurawia 1.
 • „Inne odpady”  kod odpadu 19 12 12 - Sita Radom Sp. z o.o. ul. Witosa 76 26-600 Radom.
 • Niesegregowane odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01:
 • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach, ul. Kościelna 7,
 • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40,
 • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,
 • „Odpady ulegające biodegradacji” kod odpadu 20 02 01, 20 03 02 – kompostownia odpadów zielonych w Kętach ul.Kęckie Góry Północne.

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24