PSZOK

 

ODPADY POREMONTOWE DOSTARCZANE DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ
WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM WSZYSTKICH PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:

 1. DECYZJA NADAJĄCA NUMER EWIDENCYJNY DEKLARACJI DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA ADRESU, Z KTÓREGO POCHODZĄ DOSTARCZONE ODPADY KOMUNALNE.
 2. DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAMELDOWANIE POD ADRESEM, Z KTÓREGO POCHODZĄ W/W ODPADY KOMUNALNE.

Z POWAŻANIEM ZGK SP. Z O.O.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Andrychów Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że od miesiąca sierpnia będzie czynny dodatkowo w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach od 7:00 do 15:00 PSZOK przy ul. Batorego 24 w Andrychowie.

Do PSZOKu można dostarczać:

 • termometry i inne odpady zawierające rtęć,
 • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe  i sodowe,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, itp.),
 • odpady i opakowania po odpadach zawierających substancje niebezpieczne (oznaczone zgodnie z zasadami oznakowania substancji niebezpiecznych)
  tj. farby, lakiery, kleje, szczeliwa, rozpuszczalniki itp.

Zapraszamy!


PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Do tego właśnie miejsca mogą Państwo dostarczyć niżej wymienione odpady:

1. PSZOK przy ul. Biała Droga / teren Składowiska Odpadów

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, Ul.Batorego 24, Regon: 120172946

czynny: pn.-pt. 6.00-17.00

 • wszystkie odpady podlegające segregacji,
 • odpady zielone,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
 • gruz, odpady budowlane i remontowe,
 • zużyte opony.

PSZOK przy ul. Biała Droga, będzie czynny również w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 6.00-14.00. W tym dniu będzie przyjmował wszystkie rodzaje odpadów.

2. PSZOK przy ul. Batorego 24 / teren ZGK

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, Ul.Batorego 24, Regon: 120172946

czynny: pn.-pt. 6.00-15.00

 • wszystkie odpady podlegające segregacji, oraz odpady niebezpieczne takie jak:
  • chemikalia,
  • termometry i inne odpady zawierające rtęć,
  • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe,
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.),
  • resztki farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne i opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi zanieczyszczone
  PSZOK przy ul. Batorego, będzie czynny również w każdą drugą sobotę miesiąca od 6.00-14.00.

 

Baterie możemy również wyrzucić do specjalnych pojemników, które można znaleźć np. w sklepach sprzedających baterie, sieciach handlowych, szkołach oraz w Urzędzie Miejskim.

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, gry elektroniczne, telefony, żelazka itp.) możemy również oddać w sklepie, w którym kupujemy nowy, w ilości równej zakupionemu sprzętowi.

Odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować we własnym zakresie  w przydomowych kompostownikach lub wykorzystać do skarmiania zwierząt. Kompostowanie to naturalna, dopuszczalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. Do kompostowania przeznaczyć można -  resztki kuchenne: obierki  z ziemniaków, owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jaj oraz odpady organiczne z działki: skoszoną trawę, siano, drobne gałęzie, wyplewione chwasty, liście.
Kompostowane odpady można gromadzić w pryzmie (bezpośrednio na ziemi, na przepuszczalnym podłożu) lub w specjalnych kompostownikach wykonanych we własnym zakresie z desek czy z siatki jak również w gotowych, zakupionych pojemnikach drewnianych czy plastikowych

Przeterminowane leki i ich opakowania możemy oddać do następujących aptek:

 • Apteka - ul. Krakowska 138
 • Apteka Cefarm śląski ul. Krakowska 83e
 • Apteka Mediq ul. 27 stycznia 9
 • Apteka Animar ul. Lenartowicza 40
 • Medica Jolanta Paprocka ul. Rynek 26a
 • Apteka pod Białym Orłem ul. Rynek 32

Segreguj odpady - dla Świata, dla Andrychowa, dla Siebie!

Segregując odpady, wyrabiasz w sobie nawyki porządku, oszczędności i gospodarności; ograniczasz zagrożenia dla środowiska i zdrowia Twojego i Twoich dzieci.

Segregując odpady, zapłacisz mniej za wywóz śmieci!

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24