PSZOK

 

ODPADY DOSTARCZANE DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:

1. DOWODU OSOBISTEGO

2. UMOWY NAJMU ALBO KOPII ZŁOŻONEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Z POWAŻANIEM ZGK SP. Z O.O.

Regulamin PSZOK - kliknij pobierz


PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Do tego właśnie miejsca mogą Państwo dostarczyć niżej wymienione odpady:

1. PSZOK przy ul. Biała Droga / teren Składowiska Odpadów

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, Ul.Batorego 24, Regon: 120172946

czynny: pn.-pt. 9.00-17.00

 • wszystkie odpady podlegające segregacji,
 • odpady zielone,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
 • gruz, odpady budowlane i remontowe,
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki
 • chemikalia,
 • termometry i inne odpady zawierające rtęć,
 • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.),
 • resztki farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne i opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi zanieczyszczone

PSZOK przy ul. Biała Droga, będzie czynny również w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 6.00-14.00. W tym dniu będzie przyjmował wszystkie rodzaje odpadów.

2. PSZOK przy ul. Batorego 24 / teren ZGK

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, Ul.Batorego 24, Regon: 120172946

czynny: pn.-pt. 7.00-15.00

  • chemikalia,
  • termometry i inne odpady zawierające rtęć,
  • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe,
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.),
  • resztki farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne i opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi zanieczyszczone
  • przeterminowane leki

 

Baterie możemy również wyrzucić do specjalnych pojemników, które można znaleźć np. w sklepach sprzedających baterie, sieciach handlowych, szkołach oraz w Urzędzie Miejskim.

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, gry elektroniczne, telefony, żelazka itp.) możemy również oddać w sklepie, w którym kupujemy nowy, w ilości równej zakupionemu sprzętowi. Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny. W przypadku dużej dekompletacji sprzętu PSZOK może odmówić nieodpłatnego przyjęcia.

Odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować we własnym zakresie  w przydomowych kompostownikach lub wykorzystać do skarmiania zwierząt. Kompostowanie to naturalna, dopuszczalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych. Do kompostowania przeznaczyć można -  resztki kuchenne: obierki  z ziemniaków, owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jaj oraz odpady organiczne z działki: skoszoną trawę, siano, drobne gałęzie, wyplewione chwasty, liście.
Kompostowane odpady można gromadzić w pryzmie (bezpośrednio na ziemi, na przepuszczalnym podłożu) lub w specjalnych kompostownikach wykonanych we własnym zakresie z desek czy z siatki jak również w gotowych, zakupionych pojemnikach drewnianych czy plastikowych

Przeterminowane leki i ich opakowania możemy oddać do następujących aptek:

 • Apteka - ul. Krakowska 138
 • Apteka Mediq ul. 27 stycznia 9
 • Apteka Animar ul. Lenartowicza 40
 • Medica Jolanta Paprocka ul. Rynek 26a
 • Apteka pod Białym Orłem ul. Włókniarzy 18a
 • Apteka Hygieia ul. Lenartowicza 7

Segreguj odpady - dla Świata, dla Andrychowa, dla Siebie!

Segregując odpady, wyrabiasz w sobie nawyki porządku, oszczędności i gospodarności; ograniczasz zagrożenia dla środowiska i zdrowia Twojego i Twoich dzieci.

Segregując odpady, zapłacisz mniej za wywóz śmieci!

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24