Przetargi

 

Wersja do druku - kliknij tutaj

Znak sprawy: PA/03/ZO/KS/2015

    Andrychów, dnia 3.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy:

1. Przedmiot zamówienia:

1) Dostawa sprawnych używanych pojemników na odpady komunalne 240 litrów

2. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego; Andrychów, ul. Batorego 24.

3. Termin realizacji dostawy: do dnia 10.11.2015 roku.

4. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku załącznik nr 1 „OFERTA”.
2) Termin złożenia oferty: 6.11.2015 roku, do godz. 10:00.
3) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 (sekretariat pokój nr 10) lub przesłać emailem na adres zgk@zgk.andrychow.pl

5. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego;

1) Krzysztof Szymański, tel. 509 194 009, kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24