Przetargi

 

Andrychów, dnia 10.07.2017 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących środków trwałych i materiałów z podziałem na 5 części:

CZĘŚĆ 1:
Samochód ciężarowy MAN 33.343 nr rej. KWA 9KT6
- rok produkcji 1999
- dopuszczalna ładowność 13200 kg
- największy dopuszczalny nacisk osi 102,90 kN
- pojemność silnika 11967,00 cm3
- moc silnika 252,00 kW
- przebieg 396800 km.
- przegląd techniczny ważny do 24.08.2017 r.

CENA MINIMALNA – 98 523,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 2:
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm   o następujących długościach:

  1. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,30 mb.
  2. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
  3. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,90 mb.
  4. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 3,70 mb.
  5. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.

CENA MINIMALNA za 1 mb = 270,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 3:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
Ilość 27 szt. o długości 6 mb. (łącznie 162 mb).

CENA MINIMALNA  za 1 mb 33,21 zł. brutto

CZĘŚĆ 4:
Używany przenośnik taśmowy łamany
Nr fabryczny: 10/07/2013
Typ przenośnika 7500x1000
Rodzaj taśmy EP 400/3 gumowa
Rodzaj łączenia taśmy: wulkanizacja
Długość przenośnika: 7500 mm.
Szerokość taśmy: 1000 mm
Długość taśmy: 15500 mm
Wysokość zbieraków: 60 mm.
Szerokość robocza: 950 mm
Typ: stały.
Prędkość przenoszenia: regulowana poprzez wyłącznik czasowy.
Moc zainstalowana: 1,5 kW.
Wysokość burt przenośnika: 100 mm.
Typ motoreduktora: smi 90/50/1,5kW/1400.
Znamionowe napięcie zasilania: 400V.
Częstotliwość napięcia zasilania: 50HZ.
Stopień ochrony obudowy: ip65

CENA MINIMALNA – 11 610,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 5:
Belownica ORWAK 9020
Rok produkcji: 1998
Waga:
Urządzenie z dwoma komorami i płytą prasującą 1585 kg.
Wymiary urządzenia:
Wysokość 2443 mm.
Szerokość 1185 mm.
Wymiary transportu:
Wysokość 2443 mm.
Długość 3680 mm.
Wymiary komory:
Szerokość 700 mm.
Długość 1100 mm.
Wysokość 1120 mm.
Wymiary belki:
Długość min. 650 mm max. 800 mm.
Szerokość 700 mm.
Poziom hałasu 72 dB A(A)
Dane elektryczne:
Napięcie 3x400W, 50 Hz, 4,4 A,IP55
Napięcie sterujące 24W AC/DC.
Moc silnika 2,2 kW, 31.s. 2800 obr/min.
Bezpiecznik 10A.
Dane hydrauliczne:
Wydajność 11l/min.
Ciśnienie pracy 100/200 bar.
Ciśnienie maksymalne 230 bar.
Nacisk 10/20 ton.
Nacisk jednostkowy 2,6 kg/20 ton cm2.
Czas cyklu 35 sek.
Średnica siłownika 2x80/50 mm.
Długość skoku 710 mm.
Ilość oleju 12l.
Ogólna ilość oleju 16,5 l.
Temp.>0’ C ISO VG 32-68.
Temp. < 0’ C Lubrication Engineering LE 6520 Monolec Hydraulic Multigrade.
System:
Rodzaj gazu Azot N2.

CENA MINIMALNA – 15 808,50 zł. brutto

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż CZĘŚĆ Nr  ...... ” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.    w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 26.07.2017 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie  ul. Batorego 24 w dniu 26.07.2017 r. o godz. 10.10.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.


4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki      przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7:00 do godz. 14:00  w dni robocze.

Informacji udziela: Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew.11; tel. kom. 509 194 012 email: jwojewodzic@zgk.andrychow.pl
Krzysztof Kamionka tel: (33) 875-36-61 wew.27; tel. kom. 666 889 360 email: dur@zgk.andrychow.pl

 

Zatwierdził
Prezes Zarządu
inż. Krzysztof Tytko

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24