Przetargi

 

Znak sprawy: PA/01/ZO/KS/2015

 

Andrychów, dnia 7.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy:

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa używanego nadwozia piaskarko – solarki.

2. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego; Andrychów, ul. Batorego 24.

3. Termin realizacji dostawy: do dnia 15.11.2015 roku.

4. Przedmiot zamówienia:
Używane nadwozie piaskarko - solarki w załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”.

5. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku załącznik nr 1 „OFERTA”.
2) Termin złożenia oferty: 26.10.2015 roku, do godz. 1230.
3) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 (sekretariat pokój nr 10).

6. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego;

1) Jerzy Wojewodzic, tel. 509 194 012, jwojewodzic@zgk.andrychow.pl

 

Kliknij pobierz:

Zapytanieofertowenapiaskarkosolarke.doc

Zapytanieofertowenapiaskarkosolarke.pdf

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24