Przetargi

 

Andrychów, dnia 22.04.2014 r.

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących samochodów i urządzeń z podziałem na 5 Części:

CZĘŚĆ 1:
Gazela niebieska- samochód ciężarowy KWA 2AT4
Rok produkcji: 2004
Ładowność: 1415kg
Najmniejszy dopuszczalny nacisk osi: 25kN
Masa własna: 2.075 kg
Silnik pojemność: 2417 cm3
Silnik moc: 66,00 kW
Liczba miejsc siedzących: 7
Silnik: D
CENA MINIMALNA: 6.150,00 zł. brutto
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT

CZĘŚĆ 2:

 • Zestaw do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych MAGMA ZPN- 800

Numer fabryczny: 70
Silnik: typ GD – 320
Data produkcji: 1993
Wartość zakupu: 34. 444,80
Silnik: YANMAR C58939 L70AE – DEYC
Parametry Techniczne zestawu ZPN-800:

 • Ogólne:
 • długość z dyszlem 4750 mm
 • szerokość 2000 mm
 • wysokość 2300 mm
 • masa 2000 kg
 • ładowność bębna / w jednym cyklu/800 kg
 • zużycie paliwa 11 kg/h/ P= 1,2 Mpa
 • obroty bębna 8 obr/min
 • paliwo olej napędowy
 • wydajność max 4000 kg/h zależnie od rozdrobnienia kory/ im drobniejsze kawałki tym wydajność większa/ i od temperatury otoczenia
 • Silnik - wysokoprężny jednocylindrowy
 • producent Ruggierini - SIPMA
 • typ RF- 81
 • pojemność 377 cm3
 • moc użyteczna Nu 4,8 kW dla 2350 obr/min
 • stopień sprężania 19:1
 • ciężar 48 kg
 • wytrysk paliwa bezpośredni
 • chłodzenie wymuszone strumieniem powietrza z koła zamachowego
 • olej w skrzyni korbowej silnika SAE-15 W40,2 LITR/1,8 KG/
 • olej w misce filtra powietrza 0,26 L/0,24 kg/
 • filtr oleju siatkowy
 • paliwo olej napędowy
 • pojemność zbiornika paliwa 4,3 litra
 • zasilanie paliwem grawitacyjne ze zbiornika poprzez filtr
 • smarowanie pompa olejowa o zazębieniu wewnętrznym
 • regulator obrotów mechaniczny ośrodkowy
 • rozruch ręczny- linka
 • Alternator:
 • producent Elektra- Beckum, typ G 2000/ 1, obroty 3000 obr/ min, napięcie znamionowe 220 V/ 50 Hz, moc 2,0 KVA/ 1,6 kW
 • Palnik: agregatowy
 • zużycie oleju do 11 kg/h -P= 1,2 Mpa/
 • paliwo olej napędowy
 • zbiornik oleju napędowego dla zasilania palnika V= 110 litrów

UWAGA:

 • instalacji elektrycznej w czasie pracy nie wolno obciążać innymi odbiornikami energi.
 • Pompa hydrauliczna:
 • typ PZ-2-16-kP
 • zbiornik oleju hydraulicznego V= 90 L
 • olej hydrauliczny hydrol 30
 • Silnik hydrauliczny:
 • typ SOK- 100- K- 71
 • Układ hydrauliczny I koła samochodu ZUK
 • płyn hamulcowy DA- 1

22.07.2013 r. wymiana silnika elektrycznego palnika HL 150-AEGEB95C

CENA MINIMALNA: 12.300,00 zł. brutto
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT

CZĘŚĆ 3:
DŹWIG BUDOWLANY WBT 5/600 z platformą WBT - 1405 - 4 - 00
Numer rejestracyjny: 81 - 02 - 10158
Numer fabryczny: 6038
Dźwig: 600 kg
Rok produkcji: 1987
Wysokość podnoszenia: 11 m

CENA MINIMALNA: 3.000,00 zł. brutto
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT

CZĘŚĆ 4:
Betoniarka turbinowa na konstrukcji wsporczej typ  BRS - 500/A do produkcji mas betonowych wraz ze stołem wibracyjnym do produkcji wyrobów betonowych
Rok produkcji: 1998 r.
Pojemność: 500 l
Moc: 21,5 kW
Charakterystyka techniczna betoniarki:

 • pojemność zasypowa 500 dm3
 • objętość jednego zarobu 375 dm3
 • cykl pracy 60 sek
 • wydajność 20 m3/h
 • obroty mieszadeł 33 obr/min
 • max. granulacja kruszywa naturalnego 80 mm
 • max. granulacja kruszywa łamanego 60 mm
 • moc zainstalowana 22 kW
 • max. ciśnienie układu hydraulicznego 10 Mpa
 • napięcie sieci zasilającej 400 V
 • napięcie sterowania 220; 24 V
 • min. ciśnienie wody zarobowej 0,1 Mpa
 • masa betoniarki 4 980 kg
 • poziom hałasu 80,5 dB

Budowa betoniarki:

 • mieszarka BT-500/A, konstrukcja wsporcza, tor jezdny, kosz zasypowy, instalacja wodna.

CENA MINIMALNA: 14.000,00 zł. brutto
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT

CZĘŚĆ 5:
Samochód ciężarowy śmieciarka JELCZ SM – 94 nr rej. BBC 278X
- rok produkcji 1990
- dopuszczalna ładowność 5200 kg
- największy dopuszczalny nacisk osi 100,00 kN
- pojemność silnika 11100,00 cm3
- moc silnika 150,00 kW

CENA MINIMALNA: 8.000,00 zł. brutto
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT

 

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż CZĘŚĆ Nr  ...... ” należy złożyć w sekretariacie /pokój nr 10/ Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.                                w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 28.04.2014 r. do godz. 1000.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie     ul. Batorego 24 w dniu 28.04.2014 r. o godz. 1030
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ dowód wpłaty wadium,
e/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki      przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7.30 do godz. 14.00 w dni robocze. Informacji udziela Jerzy Bloch, tel: (33) 875-36-61 wew. 27 , 509 194 011

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24