Przetargi

 

Andrychów, dnia 6.05.2016 r.

 

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących środków trwałych i materiałów z podziałem na 3 części:

CZĘŚĆ 1:
Używana zamiatarka chodnikowa GREEN MACHINES GM424HS
Podstawowe dane techniczne:

Rok produkcji

2004

System ssący

materiał jest rozdrabniany przez kompaktujący wentylator

Silnik

moc 13,9 KM (10,4 kW) 2 cylindrowy, Diesel, Kubota, chłodzony cieczą,  emisja spalin 2008 r

Pojemność i materiał zbiornika

standard 110 litrów lub 200 litrów plastyk lub 270 litrów zbiornik na liście. Aktywny wentylator powoduje mocne ubicie śmieci w stosunku 3:1

Szerokość zamiatania

1200 mm

Szczotki

2 pływające z przodu, średnicy 460 mm, regulacja prędkości obrotowej

Napęd

hydrostatyczny 0 – 16 km/h

Wydajność zamiatania

do 14 000 m2/h

Miejsce do siedzenia

nierozbieralne

System zraszania

zbiornik na wodę 55 l, system wodny z regulacją ilości wody

Długość

3530 mm

Szerokość

1168 mm

Wysokość

1397 mm, 1854 mm z kabiną

Waga

520 kg

Wyposażenie standardowe

wąż ssawny dł. 2,4 m, średnicy 100 mm, światła
z przodu i z tyłu

 

CENA MINIMALNA: 18 450,00 zł. brutto

 

CZĘŚĆ 2:
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm   o następujących długościach:

  1. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,30 mb.
  2. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
  3. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,90 mb.
  4. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 3,70 mb.
  5. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.

CENA MINIMALNA za 1 mb = 359,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 3:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
Ilość 27 szt. o długości 6 mb. (łącznie 162 mb).

CENA MINIMALNA  za 1 mb 50,00 zł. brutto

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż CZĘŚĆ Nr  ...... ” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.   w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 16.05.2016 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie     ul. Batorego 24 w dniu 16.05.2016 r. o godz. 1010.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki      przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7:00 do godz. 14:30 w dni robocze. Informacji udziela Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 11 , 509 194 012.


Sporządził:   mgr Krzysztof Szymański                                                                       
Zatwierdził:    Prezes Zarządu mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24