Przetargi

Wersja do druku - kliknij

Andrychów, dnia 20.02.2019 r.


SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24,
tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09; e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
Samochodu ciężarowego MAN 33.343 nr rej. KWA 9KT6
- rok produkcji 1999
- dopuszczalna ładowność 13200 kg
- największy dopuszczalny nacisk osi 102,90 kN
- pojemność silnika 11967,00 cm3
- moc silnika 252,00 kW
- przebieg 414 tys. km.

CENA MINIMALNA – 98 400,00 zł. brutto

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż Samochodu ciężarowego MAN” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 27.02.2019 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie     ul. Batorego 24 w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10.10.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7:00 do godz. 14:00   w dni robocze.
Informacji udziela: Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 511; tel. kom. 509 194 012 email: jwojewodzic@zgk.andrychow.pl
Krzysztof Kamionka tel: (33) 875-36-61 wew. 527; tel. kom. 666 889 360 email: dur@zgk.andrychow.pl

 

Zatwierdził
Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Bizoń

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24