Przetargi

Wersja do druku - kliknij

Andrychów, dnia 7.02.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących środków trwałych i materiałów z podziałem
na 3 części:

CZĘŚĆ 1:
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm o następujących długościach:
1. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 3,80 mb.

CENA MINIMALNA za 1 mb = 300,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 2:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
Ilość 27 szt. o długości 6 mb. (łącznie 162 mb).

CENA MINIMALNA za 1 mb 32,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 3:
Belownica ORWAK 9020
Rok produkcji: 1998
Waga: Urządzenie z dwoma komorami i płytą prasującą 1585 kg.
Wymiary urządzenia: Wysokość 2443 mm, Szerokość 1185 mm.
Wymiary transportu: Wysokość 2443 mm, Długość 3680 mm.
Wymiary komory: Szerokość 700 mm, Długość 1100 mm, Wysokość 1120 mm.
Wymiary belki: Długość min. 650 mm max. 800 mm, Szerokość 700 mm.
Poziom hałasu 72 dB A(A)
Dane elektryczne: Napięcie 3x400V, 50 Hz, 4,4 A,IP55. Napięcie sterujące 24V AC/DC.
Moc silnika 2,2 kW, 31.s. 2800 obr/min. Bezpiecznik 10A.
Dane hydrauliczne: Wydajność 11l/min. Ciśnienie pracy 100/200 bar. Ciśnienie maksymalne 230 bar. Nacisk 10/20 ton. Nacisk jednostkowy 2,6 kg/20 ton cm2. Czas cyklu 35 sek.
Średnica siłownika 2x80/50 mm. Długość skoku 710 mm. Ilość oleju 12l. Ogólna ilość oleju 16,5 l.
Temp.>0’ C ISO VG 32-68.
Temp. < 0’ C Lubrication Engineering LE 6520 Monolec Hydraulic Multigrade.
System: Rodzaj gazu Azot N2.
CENA MINIMALNA – 13 500,00 zł. brutto

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż CZĘŚĆ Nr ...... ” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 1000.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 w dniu 28.02.2019 r. o godz. 1010.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7:00 do godz. 14:00 w dni robocze.

Informacji udziela: Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 511; tel. kom. 509 194 012 email: jwojewodzic@zgk.andrychow.pl
Krzysztof Kamionka tel: (33) 875-36-61 wew. 527; tel. kom. 666 889 360 email: dur@zgk.andrychow.pl

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Bizoń

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24