Dane kontaktowe ZGK Sp. z o.o. w sprawie reklamacji i realizacji gospodarowania odpadami:

Centrala: 033 875-36-61
Fax: 033 875-31-09
E-mail: zgk@zgk.andrychow.pl

Kontakt z nami

 

UWAGA: Wszystkie emaile kierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Andrychowie proszę kierować na adres email: zgk@zgk.andrychow.pl

 

Nasze dane teleadresowe :

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24
NIP: 551-000-74-17

Strona internetowa : www.zgk.andrychow.pl
Centrala: 033 875 36 61
Fax: 033 875 31 09
E-mail: zgk@zgk.andrychow.pl

Prezes Zarządu:
033 875 36 61 wewn. 15, ktytko@zgk.andrychow.pl

Dyrektor ds. Technicznych:
033 875 36 61 wewn.11, 509 194 012, jwojewodzic@zgk.andrychow.pl

Główny Księgowy:
033 875 36 61 wewn. 18, 515 250 662, finanse@zgk.andrychow.pl

Kierownik ds. Administracji i Zasobów Ludzkich:
033 875 36 61 wewn. 12, 509 194 009, kszymanski@zgk.andrychow.pl

Kierownik Wydziału Komunalnego:
033 875 36 61 wewn. 28, 500 216 303, wuk@zgk.andrychow.pl

Kierownik Wydziału Budowlanego:
033 875 36 61 wewn. 20, 509 194 010, wut@zgk.andrychow.pl

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych:
033 875 36 61 wewn. 12, 509 194 009, kszymanski@zgk.andrychow.pl

Usługi związane z wywozem odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie oczyszczania miasta:
033 875 21 91, 033 875 36 61 wewn. 38, 537 752 191, wuk@zgk.andrychow.pl

Usługi transportowo – warsztatowe, zimowe utrzymanie dróg, sytuacje kryzysowe:
033 875 37 20, 033 875 36 61 wewn. 27, 666 889 360; 537 752 191, dur@zgk.andrychow.pl

Usługi ślusarskie:
033 875 36 61 wewn. 34, 666 889 360, dur@zgk.andrychow.pl

Usługi remontowo-budowlane:
033 875 36 61 wewn. 23, 509 194 010, wut@zgk.andrychow.pl

Usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej:
033 875 36 61 wewn. 29, 509 374 557

Cmentarz i usługi pogrzebowe:
033 875 31 93, 537 753 193 telefon całodobowy 606 598 473

Basen Kąpielowy w Andrychowie 34- 120 Andrychów, Al. Wietrznego 6:
033 875 21 53, 033 875 36 61 wewn. 12, www.basen.andrychow.pl, kszymanski@zgk.andrychow.pl

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24