Oferta do wykonanie usług konserwatorskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie  oferuje do wykonania usługi konserwatorskie w następujących robotach:

1. Roboty ogólnobudowlane

 • Regulacja spadków rynien , mocowanie rynien i rur spustowych, likwidacja nieszczelności.
 • Naprawa zamków, zawiasów i zamknięć do drzwi i okien w częściach wspólnych.
 • Wymiana bądź uzupełnienie klamek w drzwiach i oknach części wspólnych nieruchomości.

2. Roboty instalacyjne

Instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

 • Odpowietrzanie instalacji i grzejników.
 • Regulacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż kryz dławiących, ustawianie nastaw zaworów termostatycznych).
 • Zabezpieczenie i likwidacja przecieków na instalacjach centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody (uszczelnianie zaworów i złączek).

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

 • Likwidacja przecieków na instalacji wodociągowej (uszczelnianie zaworów, złączek i wymiana głowic).
 • Usuwanie zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony).
 • Usuwanie zatorów na przyłączach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • Uszczelnianie muf na poziomach i pionach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • Czyszczenie wpustów na kanalizacji deszczowej w miarę potrzeb.

Instalacja gazowa

- Likwidacja nieszczelności na instalacji gazowej zgłoszonej indywidualnie.
- Zabezpieczenie przed korozją pionów i poziomów instalacji w/g potrzeb.
- Montaż urządzeń gazowych.

Instalacja elektryczna

 • Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zasilających lokale mieszkalne, użytkowe i części wspólne.
 • Sprawdzanie prawidłowości połączeń i działania instalacji elektrycznej części wspólnych oraz tablic i rozdzielni elektrycznych.
 • Sprawdzanie działania zabezpieczeń wyłączników.
 • Wymiana uszkodzonych żarówek i bezpieczników.
 • Poprawa zamocowanych w klatkach schodowych i piwnicach opraw oświetleniowych, wyłączników i przycisków oraz korytek kablowych rur i przewodów elektrycznych.
 • Pomiary elektryczne.
 • Inne naprawy bieżące.

Instalacja odgromowa

 • Sprawdzanie i konserwacja stanu połączeń i ciągłości instalacji odgromowej (uzupełnienie braków i smarowanie złączy).

Osoba do kontaktu Krzysztof Szymański nr tel. 33-875-36-61 wew. 30 lub 509-194-009
e-mail:
kszymanski@zgk.andrychow.pl

Zapraszamy do współpracy!

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24