Harmonogram Wywozu Śmieci i Segregacji

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WIEPRZ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU

MIEJSCOWOŚĆ Termin odbioru odpadów NIESEGREGOWANYCH Termin odbioru odpadów SEGREGOWANYCH
NIDEK   I PONIEDZIAŁEK
każdego miesiąca
  III PONIEDZIAŁEK
każdego miesiąca
WIEPRZ GÓRKA
w tym Przysiółki: Korcza, Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka
za Kościołem
  I WTOREK
każdego miesiąca
  III WTOREK
każdego miesiąca
WIEPRZ DÓŁ
od Andrychowa wzdłuż drogi wojewódzkiej- w tym Przysiółki: Stankiewiczówka, Biała Droga, Rzym, Krzakowiec- do drogi powiatowej
na Wadowice
  I ŚRODA
każdego miesiąca
  III ŚRODA
każdego miesiąca
WIEPRZ DÓŁ droga na Nidek od dawnej poczty
w kierunku Gierałtowic
POZOSTAŁA CZEŚĆ WIEPRZA
dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy
z Gierałtowicami i Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń
    I CZWARTEK
każdego miesiąca
    III CZWARTEK
każdego miesiąca
GIERAŁTOWICE
oraz dodatkowo budynek mieszkalny nr 535 z terenu Wieprza
I PIĄTEK
każdego miesiąca
III PIĄTEK
każdego miesiąca
GIERAŁTOWICZKI
oraz budynki mieszkalne
w Gierałtowicach od nr 218 w stronę Gierałtowiczek
WIEPRZ GÓRKA
od strony ul. Starowiejskiej Kuwik, Wronowiec
  II PONIEDZIAŁEK
każdego miesiąca
  IV PONIEDZIAŁEK
każdego miesiąca
PRZYBRADZ
oraz budynki mieszkalne
we Frydrychowicach od składu budowlanego P. Żyły w kierunku mostu w Przybradzu
  II WTOREK
każdego miesiąca
  IV WTOREK
każdego miesiąca
FRYDRYCHOWICE
w tym Przysiółki: Podlas, Zarzecze, Wielki Dwór, Lendwork, Gościniec, Użarta, Granice, Rusyczyzna, Szwarcowizna
  II ŚRODA
każdego miesiąca
  IV ŚRODA każdego miesiąca
FRYDRYCHOWICE
w tym Przysiółki: Łęg, Szafrańszczyzna, Michałowszczyzna oraz wszystkie budynki usytuowane przy głównej drodze na odcinku od Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Frydrychowicach do budynku składu budowlanego P. Żyły oraz do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w kierunku Wieprza
  II CZWARTEK
każdego miesiąca
  IV CZWARTEK
każdego miesiąca
wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24