HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH   NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

LP.

ADRES BUDYNKU

TERMIN WYWYOZU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH    

I ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH -ODPADÓW ZIELONYCH

TERMIN WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

1

WM Olszyny 39

WTOREK I PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ŚRODA MIESIĄC
-PLASTIK I METAL

II ŚRODA MIESIACA
-SZKŁO

III ŚRODA MIESIĄCA

-PAPIER

IV ŚRODA MIESIĄCA

-WG POTRZEB

 

2

WM Metalowców 12

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

3

WM Włókniarzy 8

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

4

WM Włókniarzy 3

WTOREK I PIĄTEK

5

WM Słowackiego 2

WTOREK I PIĄTEK

6

WM Floriańska 6

WTOREK I PIĄTEK

7

WM Brzegi 5 A

WTOREK I PIĄTEK

8

WM Lenartowicza 24

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

9

WM Daszyńskiego 1

WTOREK I PIĄTEK

10

WM Lenartowicza 20

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

11

WM Brzegi 5 B

WTOREK I PIĄTEK

12

WM Metalowców 18

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

13

WM 27 Stycznia 10

WTOREK I PIĄTEK

14

WM Lenartowicza 22

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

15

WM Lenartowicza 12

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

16

WM Metalowców 16

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

17

WM Włókniarzy 5

WTOREK I PIĄTEK

18

WM Brzegi 5 D

WTOREK I PIĄTEK

19

WM Włokniarzy 4

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

20

WM Olszyny 37

WTOREK I PIĄTEK

21

WM Lenartowicza 10

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

22

WM Starowiejska 10

WTOREK I PIĄTEK

23

WM Metalowców 14

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

24

WM Metalowców 4

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

25

WM Metalowców 3

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

26

WM Krakowska 72

WTOREK I PIĄTEK

27

WM Floriańska 3

WTOREK I PIĄTEK

28

WM Daszyńskiego 1A

WTOREK I PIĄTEK

29

WM 27 stycznia 12

WTOREK I PIĄTEK

30

WM 1 Maja 19

WTOREK I PIĄTEK

31

WM 1 Maja 15

WTOREK I PIĄTEK

32

WM 1 Maja 11

WTOREK I PIĄTEK

33

WM 1 Maja 9

WTOREK I PIĄTEK

34

WM 1 Maja 7

WTOREK I PIĄTEK

35

WM 1 Maja 3

WTOREK I PIĄTEK

36

WM 1 Maja 1

WTOREK I PIĄTEK

37

WM Starowiejska 4

WTOREK I PIĄTEK

38

WM Starowiejska 6

WTOREK I PIĄTEK

39

WM Starowiejska 5

WTOREK I PIĄTEK

40

WM Starowiejska 7

WTOREK I PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ŚRODA MIESIĄCA-PLASTIK I METAL

II ŚRODA MIESIACA
-SZKŁO

III ŚRODA MIESIĄCA

-PAPIER

IV ŚRODA MIESIĄCA

-WG POTRZEB

41

WM Starowiejska 8

WTOREK I PIĄTEK

42

WM Starowiejska 9

WTOREK I PIĄTEK

43

WM Starowiejska 11

WTOREK I PIĄTEK

44

WM Starowiejska 12

WTOREK I PIĄTEK

45

WM Starowiejska 13

WTOREK I PIĄTEK

46

WM Starowiejska 14

WTOREK I PIĄTEK

47

WM Włókniarzy 7

WTOREK I PIĄTEK

48

WM PL. Mickiewicza 2

WTOREK I PIĄTEK

49

WM Olszyny 41

WTOREK I PIĄTEK

50

WM Olszyny 27

WTOREK I PIĄTEK

51

WM Olszyny 23

WTOREK I PIĄTEK

52

WM Olszyny 19

WTOREK I PIĄTEK

53

WM Brzegi 5 E

WTOREK I PIĄTEK

54

WM Olszyny 25

WTOREK I PIĄTEK

55

WM Rynek 33

WTOREK I PIĄTEK

56

WM Brzegi 5 F

WTOREK I PIĄTEK

57

WM Słowackiego 4 C

WTOREK I PIĄTEK

58

WM Słowackiego 4 D

WTOREK I PIĄTEK

59

WM Pachla 2

WTOREK I PIĄTEK

60

WM Krakowska 107

WTOREK I PIĄTEK

61

WM Krakowska 146 A

WTOREK I PIĄTEK

62

WM Floriańska 3 A

WTOREK I PIĄTEK

63

WM Floriańska 5

WTOREK I PIĄTEK

64

WM Tkacka 88

WTOREK I PIĄTEK

65

WM Rynek 14

WTOREK I PIĄTEK

66

WM Rynek 27

WTOREK I PIĄTEK

67

WM Tkacka 94

WTOREK I PIĄTEK

68

WM Traugutta 2

WTOREK I PIĄTEK

69

1 MAJA 5

WTOREK I PIĄTEK

70

1 MAJA 21

WTOREK I PIĄTEK

71

DASZYŃSKIEGO 5

WTOREK I PIĄTEK

72

PACHLA 6

WTOREK I PIĄTEK

73

OLSZYNY 21

WTOREK I PIĄTEK

74

OLSZYNY 3

WTOREK I PIĄTEK

75

OLSZYNY 5

WTOREK I PIĄTEK

76

DASZYŃSKIEGO 4

WTOREK I PIĄTEK

77

GARNCARSKA 24

WTOREK I PIĄTEK

78

GARNCARSKA 26

WTOREK I PIĄTEK

79

PACHLA 9

WTOREK I PIĄTEK

80

METALOWCÓW 5

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

81

METALOWCÓW 7

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

82

METALOWCÓW 9

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

83

METALOWCÓW 11

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

84

METALOWCÓW 13

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

85

LENARTOWICZA 1

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

86

METALOWCÓW 15

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

87

LENARTOWICZA 5

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ŚRODA MIESIĄCA-PLASTIK I METAL

II ŚRODA MIESIACA -SZKŁO

III ŚRODA MIESIĄCA

-PAPIER

IV ŚRODA MIESIĄCA

-WG POTRZEB

88

27 STYCZNIA 2

WTOREK I PIĄTEK

89

27 STYCZNIA 4

WTOREK I PIĄTEK

90

27 STYCZNIA 14

WTOREK I PIĄTEK

91

STAROWIEJSKA 1

WTOREK I PIĄTEK

92

STAROWIEJSKA 16

WTOREK I PIĄTEK

93

METALOWCÓW 1

WTOREK I PIĄTEK

94

STAROWIEJSKA 20

WTOREK I PIĄTEK

95

WŁÓKNIARZY 2

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

96

WŁÓKNIARZY 9

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

97

WŁÓKNIARZY 10

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

98

WŁÓKNIARZY 12

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

99

WŁÓKNIARZY 14

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

100

WŁÓKNIARZY 20

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

101

WŁÓKNIARZY 22

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

102

WŁÓKNIARZY 24

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

103

WŁÓŁKNIARZY 26

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

104

WŁÓKNIARZY 32

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

105

WŁÓKNIARZY 34

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

106

LENARTOWICZA 8

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

107

LENARTOWICZA 14

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

108

LENARTOWICZA 16

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

109

LENARTOWICZA 18

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

110

LENARTOWICZA 19

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

111

LENARTOWICZA 25

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

112

LENARTOWICZA 28

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

113

LENARTOWICZA 30

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

114

LENARTOWICZA 32

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

115

LENARTOWICZA 38

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

116

LENARTOWICZA 48

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

117

LENARTOWICZA 44

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

118

LENARTOWICZA 46

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

119

LENARTOWICZA 50

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

120

LENARTOWICZA 52

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

121

LENARTOWICZA 54

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

122

LENARTOWICZA 56

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

123

LENARTOWICZA 60

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

124

LENARTOWICZA 58

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

125

LENARTOWICZA 64

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

126

LENARTOWICZA 66

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

127

LENARTOWICZA 68

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

128

LENARTOWICZA 70

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

129

LENARTOWICZA 72

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

130

LENARTOWICZA 74

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

131

LENARTOWICZA 76

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

132

ŻWIRKI I WIGURY 71

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

133

ŻWIRKI I WIGURY 77

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

134

ŻWIRKI I WIGURY 73

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

I ŚRODA MIESIĄCA -PLASTIK I METAL

II ŚRODA MIESIACA -SZKŁO

III ŚRODA MIESIĄCA

-PAPIER

IV ŚRODA MIESIĄCA

-WG POTRZEB

135

ŻWIRKI I WIGURY 75

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

136

KRAKOWSKA 146

WTOREK I PIĄTEK

137

KRAKOWSKA 144

WTOREK I PIĄTEK

138

KRAKOWSKA 142

WTOREK I PIĄTEK

139

KRAKOWSKA  111

WTOREK I PIĄTEK

140

KRAKOWSKA 105

WTOREK I PIĄTEK

141

KRAKOWSKA 109

WTOREK I PIĄTEK

142

KRAKOWSKA 87

WTOREK I PIĄTEK

143

BATOREGO 9

WTOREK I PIĄTEK

144

FABRYCZNA 8

WTOREK I PIĄTEK

145

FABRYCZNA10

WTOREK I PIĄTEK

146

RYNEK 20

WTOREK I PIĄTEK

147

BRZEGI 5G

WTOREK I PIĄTEK

148

BRZEGI 5H

WTOREK I PIĄTEK

149

LENARTOWICZA 71

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

150

LENARTOWICZA 57

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

151

STAROWIEJSKA 22 B

WTOREK I PIĄTEK

152

BATOREGO 24 A

WTOREK I PIĄTEK

153

BATOREGO 44

WTOREK I PIĄTEK

154

KOŚCIUSZKI 1

WTOREK I PIĄTEK

155

METALOWCÓW 6

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

156

ŻWIRKI I WIGURY 3

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK