Biuro Obsługi Klienta

BIURO OBSŁUGI KLIENTA ( BOK ) mieści się w Andrychowie przy ul. Batorego 24 
- pokój nr 4, czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-15.00.

Biuro Obsługi Klienta udziela informacji w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.:

Powyższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 875-21-91 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail- bok@zgk.andrychow.pl


 

Zmiana terminu wywozu odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.  Andrychowie uprzejmie informuje, że w związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 2 kwietnia 2018 r. ( I poniedziałek miesiąca) wywóz odpadów zaplanowany na ten zostanie zrealizowany w następujących terminach:

7 kwietnia 2018 r. (I sobota miesiąca) – dotyczy posesji:
• Sułkowice Łęg – ul. Faustyny, ul. Sadowa, ul. Mostowa
• Andrychów – ul. Baczyńskiego
• Inwałd – ul. Wadowicka, ul. Bukowińskiego, ul. Rolna, ul. Zielna, ul. Spokojna, os. Korcza
3 kwietnia 2018 r. (I wtorek miesiąca) – dotyczy posesji:
• ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Sadowa, ul. Ogrodnicza

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH W 2018 r.

Kliknij - pobierz wersję do wydruku - PDF

          W miesiącu marcu i kwietniu 2018 r. na terenie Gminy Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon bezpośrednio spod nieruchomości jednorodzinnych.

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00!!!     

UWAGA!!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane
i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W/w odpady NIE BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomości! Można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych w Andrychowie przy ul. Batorego 24 lub ul. Biała Droga zgodnie z zapisami REGULAMINU KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW. Regulamin można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: andrychow.eu (zakładka: nasze-miasto/ gospodarka-odpadami).

            W przypadku konieczności pozbycia się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poza podanymi terminami zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego oddania w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Biała Droga w Andrychowie.

 

 

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ANDRYCHÓW!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie przypomina, że zgodnie  z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów od 1 listopada do 31 marca odbiór odpadów komunalnych z posesji jednorodzinnych na terenie Gminy Andrychów będzie wykonywany 1 raz w miesiącu. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w sezonie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca, dostępny jest  na stronie internetowej naszej firmy: www.zgk.andrychow.pl.

 

UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym w dniu wolnym od pracy tj. 1 LISTOPADA 2017 r. (I ŚRODA MIESIĄCA) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 4 LISTOPADA 2017 r. ( I SOBOTA MIESIĄCA).

Dotyczy posesji: Andrychów: ul. Beskidzka, ul. Polna, ul. Tkacka, ul. Tkacka - Boczna, ul. Wyszyńskiego, ul. Fabryczna, ul. Głowackiego

 

Uwaga Mieszkańcy Gminy Andrychów !!!

W związku z wprowadzonymi limitami na odpady zielone, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów biodegradowalnych bezpośrednio z posesji w ilości przekraczającej ustalony limit. Oferta ta jest skierowana dla mieszkańców, którzy nie posiadają własnego transportu, aby we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do PSZOK-u.

Odpłatność za usługę wywozu odpadów zielonych ponad limitowanych, będzie dokonywana  na podstawie  wykupionych przed usługą kuponów wywozowych w cenie 9 zł za worek. Zakupiony kupon należy opatrzyć numerem ewidencyjnym umowy a następnie nakleić na worek z odpadami.

Worki będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta w ZGK Sp.  z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24, tel. kontaktowy 33 875 21 91 (godz.7.00-15.00).
Uwaga: Zakupione kupony ww. cenie będzie można wykorzystać do końca 2017r.

 

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH W 2017 r.

          W miesiącu wrześniu i październiku 2017 r. na terenie Gminy Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i zużytych opon bezpośrednio spod nieruchomości jednorodzinnych.
Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00!  

UWAGA!!!
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane
i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
W/w odpady NIE BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomości! Można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych w Andrychowie przy ul. Batorego 24 lub ul. Biała Droga zgodnie z zapisami REGULAMINU PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW. Regulamin można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: andrychow.eu (zakładka: nasze-miasto/ gospodarka-odpadami).

            W przypadku konieczności pozbycia się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poza podanymi terminami zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego oddania w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Biała Droga w Andrychowie.


 

UWAGA MIESZKAŃCY!
W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym w dniu wolnym od pracy
tj. 15 SIERPNIA  2017 r. (III WTOREK MIESIĄCA) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 19 SIERPNIA 2017 r. ( III SOBOTA MIESIĄCA).

DOTYCZY POSESJI

INWAŁD:
Ul. Wiejska
Ul. Cicha
Ul. Dworska
Ul. Gościnna
Ul. Jasna
Ul. Kolejowa
Os. Górki
Os. Kuwik
Os. Parkowe
Os. Wapiennik
Ul. Radosna
Ul. Rzeczna
Ul. Siewna
Ul. Spacerowa
Ul. Zagórnicka
Ul. Miła
Ul. Romerów

 

RZYKI:
Os. Haczki
Os. Hajosty
Os. Jagódki
Os. Młocki Dolne
Os. Młocki Górne
Os. Moskwiki
Os. Mydlarze
Os. Sordyle
Os. Szafarze
Os. Szczęsniaki
Os. Urbanki
Os. Za Kościołem

 

 


 

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA! Poniżej publikujemy ulotki informacyjne dedykowane do konkretnych harmonogramów wywozu tj. osobno dla obszaru wiejskiego (zielone podkreślenie), osobno dla miejskiego (żółte podkreslenie). Informacje te dotyczą zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wchodzącym w życie od 1 września 2016 roku nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Miasto

Wioski


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH  NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

Kliknij pobierz: wersja HTM-www | wersja doc | wersja pdf

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24