Biuro Obsługi Klienta

BIURO OBSŁUGI KLIENTA ( BOK ) mieści się w Andrychowie przy ul. Batorego 24 
- pokój nr 4, czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-15.00.

Biuro Obsługi Klienta udziela informacji w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.:

Powyższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 875-21-91 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail- bok@zgk.andrychow.pl


 

Informacja ZGK Sp. z o.o.

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy  tj. 11 LISTOPADA 2019 r. (II PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.  w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów przypadający na ten dzień zostanie zrealizowany w następujących terminach:

 • 15 listopad 2019r. (III piątek miesiąca) z posesji jednorodzinnych w Andrychowie i Sułkowicach -Bolęcinie (ul. Kamieńcowa)
 • 12 listopad 2019r. (II wtorek miesiąca) z budynków wielorodzinnych

 

Informacja ZGK Sp. z o.o.

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów z nieruchomości jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych zaplanowany na dzień 1 listopad 2019 r. (I piątek miesiąca) zostanie zrealizowany w dniu 31 października 2019 r. (V czwartek miesiąca).

 

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 r.

          W miesiącach październik-listopad 2019 r. na terenie Gminy Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (wyłącznie z samochodów osobowych) bezpośrednio spod nieruchomości jednorodzinnych.

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00!!!     

UWAGA!!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane
i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W/w odpady NIE BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomości! Można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych w Andrychowie przy ul. Batorego 24 lub ul. Biała Droga zgodnie z zapisami REGULAMINU KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW. Regulamin można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: andrychow.eu – kafelek: zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W przypadku konieczności pozbycia się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poza podanymi terminami zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego oddania w/w odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Biała Droga w Andrychowie lub przy ul. Batorego 24.

Kliknij - pobierz wersje do wydruku - gabaryty1.pdf gabaryty2.pdf

 • gabaryty1
 • gabaryty2

 

OFERTA PRACY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  34-120 Andrychów. ul. Batorego 24.
Stanowisko:  Kierownik budowy.
Miejsce pracy: Andrychów i gminy ościenne.
Opis stanowiska:

 • prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz zgodnie z prawem budowlanym,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót,
 • współpraca z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi,
 • optymalizacja rozwiązań organizacyjnych i technicznych,
 • koordynacja pracy podwykonawców,
 • analiza dokumentacji technicznej,
 • realizowanie kontraktu zgodnie z zaplanowanym budżetem,
 • prowadzenie bieżącej analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót,
 • raportowanie przebiegu procesu budowlanego,
 • rozliczenie budowy w tym m.in. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych prac.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku Budownictwo,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w wykonawstwie,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń,
 • znajomość prawa budowlanego i przepisów wykonawczych,
 • doświadczenie w zarządzaniu pracownikami i podwykonawcami,
 • umiejętność kontroli kosztów prowadzonej budowy,
 • profesjonalna organizacja pracy.

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
tel: 33 875 36 61; 509 194 009 email: zgk@zgk.andrychow.pl  lub  kszymanski@zgk.andrychow.pl

Przypominamy! Wraz z nadesłanym CV prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”.

 

Informacja ZGK Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza nabór na stanowiska pracy: mistrz budowlany oraz robotnik budowlano drogowy. Szczegóły - kliknij tutaj

 

Informacja ZGK Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. informuje, że posiada w ciągłej sprzedaży Pojemniki na śmieci o pojemnościach 120 L / 240 L / 1100 L, stojaki trzysegmentowy na worki do segregacji odpadów komunalnych, rękawice ochronne oraz worki na odpady, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu w siedzibie firmy: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24. Dane do kontaktu: tel: 33-875-36-61 wew. 542, 512 lub 509-194-009, e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

Informacja ZGK Sp. z o.o.

Zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów zajmuje się konsorcjum firm w skład, którego wchodzą następuje firmy:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Andrychowie LIDEREM KONSORCJUM
 2. Kółko Rolnicze w Inwałdzie z siedzibą w Inwałdzie PARTNEREM KONSORCJUM
 3. Nowak Paweł, Zagórnik  PARTNEREM KONSORCJUM
 4. Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo – Handlowe TRANSPEED Socha Jan Rzyki PARTNEREM KONSORCJUM
 5. F. H. U. LACHBUD Lachendro Łukasz Sułkowic PARTNEREM KONSORCJUM

Szczegółowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg dostępne są tutaj

 

Informacja ZGK Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. informuje, że posiada w ciągłej sprzedaży Pojemniki na śmieci o pojemnościach 120 L / 240 L / 1100 L, stojaki trzysegmentowy na worki do segregacji odpadów komunalnych, rękawice ochronne oraz worki na odpady, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu w siedzibie firmy: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24. Dane do kontaktu: tel: 33-875-36-61 wew. 542, 512 lub 509-194-009, e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

Informacja ZGK Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gm. Andrychów, którzy podjęli się selektywnej zbiórki popiołu, aby pojemnik przeznaczony na ten odpad był oznaczony napisem „POPIÓŁ” . W przeciwnym przypadku odpady te będą odbierane jako zmieszane odpady komunalne.

Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH W 2018 r.

Kliknij - pobierz wersję do wydruku - PDF

          W miesiącu wrzesień-październik 2018 r. na terenie Gminy Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon bezpośrednio spod nieruchomości jednorodzinnych.

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00!!!     

UWAGA!!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane
i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W/w odpady NIE BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomości! Można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych w Andrychowie przy ul. Batorego 24 lub ul. Biała Droga zgodnie z zapisami REGULAMINU KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW. Regulamin można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: andrychow.eu (zakładka: nasze-miasto/ gospodarka-odpadami).

            W przypadku konieczności pozbycia się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poza podanymi terminami zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego oddania w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Biała Droga w Andrychowie.

 • Harmonogramgabaryty_Strona_1
 • Harmonogramgabaryty_Strona_2

 

 

 


 

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA! Poniżej publikujemy ulotki informacyjne dedykowane do konkretnych harmonogramów wywozu tj. osobno dla obszaru wiejskiego (zielone podkreślenie), osobno dla miejskiego (żółte podkreslenie). Informacje te dotyczą zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wchodzącym w życie od 1 września 2016 roku nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Miasto

Wioski


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH  NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

Kliknij pobierz: wersja HTM-www | wersja doc | wersja pdf

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24