Witamy w serwisie ZGK Sp. z o.o.

UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym w dniu wolnym od pracy
tj. 11 LISTOPADA 2016 r. (II PIĄTEK MIESIĄCA) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 12 LISTOPADA 2016 r. (II SOBOTA MIESIĄCA).
Dotyczy posesji:
SUŁKOWICE ŚRODKOWE – wszystkie ulice poza: ul. Mostową, ul. Wspólną, ul. Okrężną,
ul. Nawieśnicką
SUŁKOWICE – BOLĘCINA – wszystkie ulice
RZYKI – os. Kluka


 

UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym w dniu wolnym od pracy
tj. 1 LISTOPADA 2016 r. (I WTOREK MIESIĄCA) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniu 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. (V PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA).

Dotyczy posesji w INWAŁDZIE:
ul. Wiejska, ul. Cicha, ul. Dworska, ul. Gościnna, ul. Jasna, ul. Kolejowa, os. Górki, os. Kuwik, os. Parkowe, os. Wapiennik, ul. Radosna, ul. Rzeczna, ul. Siewna, ul. Spacerowa, ul. Miła, ul. Zagórnicka


UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!

(DOTYCZY WIEPRZ GÓRKA – PRZYSIÓŁKI: KORCZA, BANIA, PODGÓRZE, GÓRKA GÓRNA, GÓRKA ZA KOŚCIOŁEM)

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 listopada tj. I WTOREK miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 31 października 2016 r. (V PONIEDZIAŁEK miesiąca).

Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o.


 

ODPADY POREMONTOWE DOSTARCZANE DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ
WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM WSZYSTKICH PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:

 1. DECYZJA NADAJĄCA NUMER EWIDENCYJNY DEKLARACJI DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA ADRESU, Z KTÓREGO POCHODZĄ DOSTARCZONE ODPADY KOMUNALNE.
 2. DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAMELDOWANIE POD ADRESEM, Z KTÓREGO POCHODZĄ W/W ODPADY KOMUNALNE.

Z POWAŻANIEM ZGK SP. Z O.O.


 

UWAGA MIESZKAŃCY BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH MIASTA I GMINY ANDRYCHÓW!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że w miesiącu wrześniu i październiku 2016 r. odbędzie się ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony), która zostanie zrealizowana w miejscach i terminach podanych poniżej.

Prosimy o przygotowanie odpadów wielkogabarytowych do godziny 6:00 w dniu odbioru.
Za odpady wielkogabarytowe rozumie się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

UWAGA: do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Z poważaniem
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Andrychowie.

 

Budynki jednorodzinne położone na terenie miasta Andrychowa.

Data składowania odpadów:

Teren  

Miejsce

Wyłącznie
w dniu
29 września
2016r.

Budynki jednorodzinne położone
po prawej stronie Wieprzówki

- Al. Wietrznego- parking naprzeciwko basenu,
- ul. Wyzwolenia (miejsce na chodniku po byłych pojemnikach selektywnych),
- ul. Szewska – teren od strony Wieprzówki /naprzeciw budynku Szewska 22/

Wyłącznie
w dniu 
30 września
2016r.

Budynki jednorodzinne położone
po lewej stronie Wieprzówki

- ul. Przemysłowa naprzeciw składu budowlanego „Gabryś-Sikora” przy bramie wjazdowej do ogrodu,
- ul. Tkacka za nieruchomością Tkacka 78 /w stronę- pod byłą kotłownią/
- Górnica II- poniżej przyst. PKP

 

UWAGA: Odpady w dniu wywozu należy wystawić  najpóźniej do godz. 12.00 !!!


 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Budynki jednorodzinne położone na terenie sołectw Gminy Andrychów.

Wywóz wyłącznie w dniu 04.10.2016r.
ROCZYNY
-parking przy cmentarzu;

Wywóz wyłącznie w dniu 05.10.2016r.
BRZEZINKA
-ul. Słoneczna przy sklepie na pętli autobusowej;
TARGANICE
-na placu przy skrzyżowaniu ul. Beskidzka- Nowa Wieś;

Wywóz wyłącznie w dniu 06.10.2016r.
INWAŁD
-parking przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie;

Wywóz wyłącznie w dniu 07.10.2016r.
SUŁKOWICE-BOLĘCINA
-na placu przy OSP.

Wywóz wyłącznie w dniu 11.10.2016r.
RZYKI
-plac pod Remizą OSP;

Wywóz wyłącznie w dniu 18.10.2016r.
SUŁKOWICE-ŁĘG
-Targanice Dolne Plac OSP;

Wywóz wyłącznie w dniu 20.10.2016r.
ZAGÓRNIK
-ul. Solakiewicza ( naprzeciwko OSP );
-na skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej z ul. Skornicką;
-oś. Biadasów I koło sklepu spożywczego;

UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawić do godz.12.00!


 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i zużytych opon z budynków wielorodzinnych!

Data  Teren  Miejsce składowania odpadów:
Wyłącznie w dniu 29 września 2016 r. Osiedle Lenartowicza, Włókniarzy, ul. Metalowców, ul. Starowiejska, ul. 27 Stycznia, oraz pozostałe budynki wielorodzinne usytuowane po prawej stronie Wieprzówki. - przy altanach śmietnikowych budynków wielorodzinnych.
Wyłącznie w dniu  30 września 2016 r. Osiedle Żwirki Wigury oraz pozostałe budynki wielorodzinne usytuowane po lewej stronie Wieprzówki. - przy altanach śmietnikowych budynków wielorodzinnych.

 

UWAGA: Odpady w dniu wywozu należy wystawić  najpóźniej do godz. 9.00 !!!

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że kłamliwa jest rozpowszechniana przez obwoźną firmę handlującą pojemnikami plastikowymi informacja, że kubły metalowe dotychczas stosowane przy odbiorze odpadów zmieszanych, nie mogą być nadal używane. TAKIE POJEMNIKI MOGĄ BYĆ NADAL STOSOWANE!  Przestrzegamy również przed kupowaniem jakichkolwiek pojemników bez potwierdzenia w postaci paragonu czy faktury , gdyż taka transakcja nie daje możliwości reklamacji w ramach gwarancji.

Z poważaniem - ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie


 

Szanowni Mieszkańcy!

ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że posiadane jeszcze  przez część  mieszkańców naszej Gminy, dotychczas stosowane worki bez napisu "Gmina Andrychów", będą mogły być stosowane do końca września br.  Po tym terminie worki takie (wyłącznie
te zakupione lub dostarczone przez ZGK lub firmę Empol
)  będą mogły być wymienione na nowe z napisem.  Wymiany można będzie dokonać w siedzibie ZGK ul. Batorego 24
w godz. 7.00-14.00 (dni robocze) lub u pracowników odbierających odpady. 

Z poważaniem - ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV-240-16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zamieszcza poniżej wykaz miejsc trudnodostępnych. Dodatkowo właściciele nieruchomości, dla których zostaną stworzone zbiorcze punkty odbioru odpadów komunalnych, zostaną indywidualnie poinformowani przez Wykonawcę usługi wywozu.

Punkty odbioru odpadów komunalnych dla posesji nieposiadających odpowiedniego dostępu do drogi publicznej:

PUNKTY ZBIORCZE aktualizacja z dn. 08.08.2016 (Istnieje możliwość kolejnych aktualizacji poniższego wykazu)

Wersja do wydruku - kliknij tutaj

 

UWAGA! Poniżej publikujemy ulotki informacyjne dedykowane do konkretnych harmonogramów wywozu tj. osobno dla obszaru wiejskiego (zielone podkreślenie), osobno dla miejskiego (żółte podkreslenie). Informacje te dotyczą zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wchodzącym w życie od 1 września 2016 roku nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Miasto

Wioski


 

OBSZAR MIEJSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych z terenów miejskich odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalych i zielonych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach odpady niesegregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie
  ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  - począwszy od
  tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4
  NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed
  włożeniem ich do worka.

                                                                                       
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie


 

OBSZAR WIEJSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych , w tym biodegradowalnych i zielonych z terenów wiejskich, odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej  miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
  tj.  wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  - począwszy od tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4 NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed włożeniem ich do worka.

                                                                           
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

 


 

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym w dniu wolnym od pracy
tj. 15 SIERPNIA 2016 r. (III PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień będzie wykonany jak poniżej:

Posesje:

Wywóz odpadu wg harmonogramu

Dzień realizacji wywozu przypadającego
w dzień wolny od pracy

Sułkowice-Łęg:
ul. Faustyny
ul. Sadowa
ul. Mostowa- cała

Andrychów:
ul. Baczyńskiego

Inwałd:
ul. Wadowicka
ul. Rolna
ul. Zielna
ul. Spokojna
os. Korcza

15 sierpnia 2016 r.
III PONIEDZIAŁEK miesiąca

20 sierpnia 2016 r.
III SOBOTA miesiąca
  Roczyny:
ul. Krótka
ul. Dolna
ul. Sadowa
ul. Ogrodnicza

15 sierpnia 2016 r.
III PONIEDZIAŁEK miesiąca

16 sierpnia 2016 r.
III WTOREK miesiąca

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie informuję, że osoby korzystające z basenu kapielowego w Andrychowie mogą parkować swoje samochody na terenie stadionu BESKID Andrychów.

 

Andrychów, dnia 30.05.2016 r.

OFERTA PRACY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  34-120 Andrychów. ul. Batorego 24.

Stanowiska:  ładowacz nieczystości.


Miejsce pracy: miasto i gmina Andrychów.
Opis stanowiska: prace związane z odbiorem odpadów komunalnych.
Wymagania: min. wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat B, C lub T.
Rodzaj pracy: umowa o pracę na czas próbny.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
tel: 33 875 36 61; 509 194 009 email: zgk@zgk.andrychow.pl  lub  kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

Andrychów, dnia 24.05.2016 r.

OFERTA PRACY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  34-120 Andrychów. ul. Batorego 24.

Stanowiska:  robotnik budowlano drogowy, kierowca ciągnika rolniczego, kierowca samochodu ciężarowego.


Miejsce pracy: miasto i gmina Andrychów.
Opis stanowiska: prace związane z układaniem kostki brukowej, utrzymanie czystości i porządku.
Wymagania: min. Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat B, C lub T.
Rodzaj pracy: umowa o pracę na czas próbny.
Branża: drogownictwo, budownictwo, transport.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
tel: 33 875 36 61; 509 194 009 email: zgk@zgk.andrychow.pl  lub  kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych realizowana w miesiącu kwietniu 2016 r. została zakończona. Za wszelkie utrudnienia związane z odbiorem w/w odpadów przepraszamy. Kolejna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych odbędzie się jesienią 2016 r. Do tego czasu spod posesji nie będą odbierane żadne odpady wielkogabarytowe. Zapraszamy do dostarczania w/w odpadów do PSZOK przy ul. Biała Droga w Andrychowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 - 17:00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 6:00- 14:00.

Z poważaniem
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Andrychowie.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że w związku z ogromną ilością odpadów wystawionych przy posesjach w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w najbliższych dniach mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o cierpliwość.

Co to są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Biała Droga w Andrychowie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 17.00

 

 

W związku z wywozami odpadów komunalnych w miesiącu maju 2016 r. przypadającymi w dni wolne od pracy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na te dni będzie wykonany jak poniżej:

Posesje: Wywóz odpadu wg harmonogramu Dzień, w którym zostanie wykonany zaległy wywóz odpadów
Inwałd, ulice:                    
ul. Wiejska
ul. Miła
ul. Cicha
ul. Dworska
ul. Gościnna
ul. Jasna
ul. Kolejowa
os. Górki
os. Kuwik
os. Parkowe
os. Wapiennik
ul. Radosna
ul. Rzeczna
ul. Siewna
ul. Spacerowa
ul. Zagórnicka
Rzyki:
os. Haczki
os. Hajosty
os. Jagódki
os. Młocki Dolne
os. Młocki Górne
os. Moskwiki
os. Mydlarze
os. Sordyle
os. Szafarze
os. Szczęśniaki
os. Urbanki
os. Za Kościołem
3 maja 2016 r.
I WTOREK miesiąca
7 maja 2016 r. I SOBOTA miesiąca
Zagórnik:
wszystkie ulice
wszystkie osiedla Sułkowice:
ul. Kosynierów Brzezinka Górna:
wszystkie ulice
Targanice:
ul. Floriańska
os. Wawrzynówka
ul. Wrzosowa
ul. Nad Potokiem
ul. Wesoła
ul. Olchowa
ul. Orzechowa
ul. Jodłowa
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jagodowa
ul. Łagodna
ul. Pogodna
ul. Brzezińska
ul. Kalinowa
ul. Polanka
ul. Widokowa
ul. Wierzbowa
26 maja 2016 r.
IV CZWARTEK  miesiąca
30 maja 2016 r.
V PONIEDZIAŁEK  miesiąca

 

 

Harmonogramy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie - Uwaga! Harmonogram wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku!

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY WIEPRZ W M-CU MARCU 2016 ROKU.

MIEJSCOWOŚĆ
Termin odbioru odpadów WIELKOGABARYTOWYCH
NIDEK
  I PIĄTEK
4.03.2016
WIEPRZ GÓRKA
w tym Przysiółki: Korcza, Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka
za Kościołem
  II WTOREK
8.03.2016
WIEPRZ DÓŁ
od Andrychowa wzdłuż drogi wojewódzkiej- w tym Przysiółki: Stankiewiczówka, Biała Droga, Rzym, Krzakowiec- do drogi powiatowej
na Wadowice
  II ŚRODA
9.03.2016
WIEPRZ DÓŁ droga na Nidek od dawnej poczty
w kierunku Gierałtowic
POZOSTAŁA CZEŚĆ WIEPRZA
dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń
  II CZWARTEK
10.03.2016
WIEPRZ GÓRKA
od strony ul. Starowiejskiej Kuwik, Wronowiec
II PIĄTEK
11.03.2016
GIERAŁTOWICE
oraz dodatkowo budynek mieszkalny nr 535 z terenu Wieprza
II PIĄTEK
11.03.2016
GIERAŁTOWICZKI
oraz budynki mieszkalne
w Gierałtowicach od nr 218 w stronę Gierałtowiczek
II PONIEDZIAŁEK
14.03.2016
PRZYBRADZ
oraz budynki mieszkalne
we Frydrychowicach od składu budowlanego P. Żyły w kierunku mostu w Przybradzu
  III WTOREK
15.03.2016
FRYDRYCHOWICE
w tym Przysiółki: Podlas, Zarzecze, Wielki Dwór, Lendwork, Gościniec, Użarta, Granice, Rusyczyzna, Szwarcowizna
  III ŚRODA
16.03.2016
FRYDRYCHOWICE
w tym Przysiółki: Łęg, Szafrańszczyzna, Michałowszczyzna oraz wszystkie budynki usytuowane przy głównej drodze na odcinku od Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Frydrychowicach do budynku składu budowlanego P. Żyły oraz do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w kierunku Wieprza
IV WTOREK
22.03.2016

 

UWAGA: W dniu wywozu odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7. 00!

 


 

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!

(DOTYCZY WIEPRZ GÓRKA OD STRONY UL. STAROWIEJSKIEJ, KUWIK, WRONOWIEC)

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 28 marca tj. IV PONIEDZIAŁEK miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 29 marca 2016 r. (V WTOREK miesiąca).


 

UWAGA MIESZKAŃCY GIERAŁTOWICZEK!

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 28 marca tj. IV PONIEDZIAŁEK miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 29 marca 2016 r. (V WTOREK miesiąca).

 


 

UWAGA MIESZKAŃCY TARGANIC I SUŁKOWIC ŁĘGU!

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 28 marca 2016 r. tj. IV PONIEDZIAŁEK miesiąca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 29 marca 2016 r. (V WTOREK miesiąca).  Dotyczy posesji:

w Targanicach: ul. Beskidzka, os. Świerkowe, ul. Górska, ul. Kasztanowa, ul. Sosnowa,
ul. Jawornicka, ul .Nowa Wieś, os. Modrzewiowe, ul. Różana, ul. Brzozowa, ul. Cisowa,
ul. Kolorowa

w Sułkowicach- Łęgu: ul. Górska, ul. Turystyczna

 


 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego i zużytych opon samochodów osobowych z budynków wielorodzinnych!

Data
składowania odpadów
Teren Miejsce
Wyłącznie w dniu
29 kwietnia 2016r.
Osiedle Lenartowicza, Włókniarzy, ul. Metalowców,
ul. Starowiejska, ul. 27 Stycznia, oraz pozostałe budynki wielorodzinne usytuowane po prawej stronie Wieprzówki.
- przy altanach
śmietnikowych
budynków
wielorodzinnych.
Wyłącznie w dniu 
30 kwietnia 2016r.
Osiedle Żwirki Wigury oraz pozostałe budynki wielorodzinne usytuowane po lewej stronie Wieprzówki. - przy altanach
śmietnikowych
budynków
wielorodzinnych.

 

UWAGA: Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godz. 9.00 !!!

Z poważaniem
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Andrychowie.


 

UWAGA MIESZKAŃCY BUDYNKÓW
JEDNORODZINNYCH GMINY ANDRYCHÓW!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że w miesiącu kwietniu 2016 r. bezpośrednio spod Państwa posesji odbędzie się ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodów osobowych), która zostanie zrealizowana w drugim terminie odbioru odpadów (w terminie odbioru odpadów zmieszanych, odpadów zielonych, szkła i popiołu). Prosimy o przygotowanie odpadów wielkogabarytowych  do godziny 6:00 w dniu odbioru.

Za odpady wielkogabarytowe rozumie się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. UWAGA:  do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów

Z poważaniem
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Andrychowie.


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odpady ze szkła (worek zielony) oraz popiół będą odbierane w drugim terminie. Powyższa zmiana ma na celu udoskonalenie systemu odbioru odpadów z posesji objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Pozostałe zasady odbioru odpadów komunalnych nie ulegają zmianom. Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem. 

W związku ze zbliżającym się okresem wiosenno-letnim Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zachęca Państwa do zagospodarowywania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach, co jest najbardziej proekologicznym działaniem.

Z poważaniem
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Andrychowie.


 

Odbiór gromadzonego selektywnie popiołu w okresie trwania pilotażowej akcji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ponownie informuje o możliwości wystawiania do odbioru dowolnej ilości selektywnego popiołu z domowych kotłowni opalanych węglem i drewnem, pod warunkiem gromadzenia go w pojemnikach dostosowanych do mechanicznego załadunku przez śmieciarki. Pojemniki te muszą być również trwale oznakowane w widocznym miejscu napisem ''POPIÓŁ” oraz zawierać indywidualny numer ewidencyjny.
Popiół przygotowany do odbioru powinien być ostudzony, suchy (nie należy polewać popiołu wodą) i nieubity (gdyż tylko taki nie spowoduje zniszczenia pojemnika).
Opróżnianie zapełnionych wyłącznie popiołem pojemników będzie realizowane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
Przypominamy jednocześnie, że ZGK prowadzi sprzedaż tego typu pojemników o pojemności: 120 L oraz 240 L.

Prezes ZGK Sp. z o. o.  mgr Marek Drożdż

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24