Archiwum informacji

Cmentarz i usługi pogrzebowe:
033 875 31 93, 537 753 193 telefon całodobowy 606 598 473

 

Witamy w serwisie ZGK Sp. z o.o.

Co to są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe – to  odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Odpady poremontowe można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Biała Droga w Andrychowie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 17.00.


Wykaz miejsc odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z budynków jednorodzinnych położonych na terenie sołectw Gminy Andrychów

Wywóz wyłącznie w dniu 29.05.2017 r.

 • ROCZYNY -ul. Podgórska na pętli autobusowej
 • RZYKI -plac pod Remizą OSP;

Wywóz wyłącznie w dniu 30.05.2017r.

 • SUŁKOWICE-BOLĘCINA - na placu przy OSP;
 • SUŁKOWICE-ŁĘG - Targanice Dolne plac OSP
 • ZAGÓRNIK -ul. Solakiewicza ( naprzeciwko OSP ); na skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej z ul. Skornicką; os. Biadasów I koło sklepu spożywczego
 • BRZEZINKA - ul. Słoneczna przy sklepie na pętli autobusowej;

Wywóz wyłącznie w dniu 31.05.2017r.

 • TARGANICE - górna część parkingu nad Kościołem
 • INWAŁD - parking przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie

UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawić do godz. 12.00!


Wykaz miejsc odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z budynków jednorodzinnych położonych na terenie miasta Andrychowa.

Wyłącznie w dniu 31 maja 2017r.

Budynki jednorodzinne położone po prawej i lewej  stronie Wieprzówki

- Al. Wietrznego – parking naprzeciwko basenu,
- ul. Wyzwolenia (miejsce na chodniku po byłych pojemnikach selektywnych),
- ul. Szewska- teren od strony Wieprzówki /naprzeciw budynku Szewska 22/
- ul. Przemysłowa naprzeciw składu budowlanego „Gabryś-Sikora” przy bramie wjazdowej do ogrodu,
- ul. Tkacka za nieruchomością Tkacka 78 /stronę – pod byłą kotłownią/
- Górnica II- poniżej przystanki PKP

UWAGA: odpady w dniu wywozu należy wystawić najpóźniej do godz.12.00!


W związku z wywozami odpadów komunalnych w miesiącu maju 2017 r. przypadającymi w dni wolne od pracy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na te dni będzie wykonany jak poniżej:

Posesje:

Wywóz odpadu wg harmonogramu

Dzień realizacji wywozu przypadającego w dzień wolny od pracy

Sułkowice-Łęg:
Ul. Faustyny
Ul. Sadowa
Ul. Mostowa - cała

Andrychów:
Ul. Baczyńskiego  

Inwałd:
Ul. Wadowicka
Ul. Rolna
Ul. Zielna
Ul. Spokojna
Os. Korcza

1 maja 2017 r.
I PONIEDZIAŁEK miesiąca

29 kwietnia 2017r.
V SOBOTA MIESIĄCA

Roczyny:
Ul. Krótka
Ul. Dolna
Ul. Sadowa
Ul. Ogrodnicza

1 maja 2017 r.
I PONIEDZIAŁEK miesiąca

 2 maja 2017r.
I WTOREK MIESIĄCA

Sułkowice Środkowe:
Ul. Wspólna
Ul. Okrężna
Ul. Nawieśnicka

 

 

Andrychów:
Ul. Beskidzka
Ul. Polna
Ul. Tkacka
Ul. Tkacka Boczna
Ul. Wyszyńskiego
Ul. Fabryczna
Ul. Głowackiego
Ul. Szewska
Ul. Brzegi
Ul. 27 Stycznia

3 maja 2017 r.
I ŚRODA  miesiąca

6 maja 2017r.
I SOBOTA MIESIĄCA

 

Kiedy wywóz? To proste!

Chcesz wiedzieć, kiedy będą odbierane z Twojej posesji pojemniki z odpadami? Chcesz być informowany o nietypowych zbiórkach odpadów? Teraz to proste! Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie przekazuje na bieżące tego rodzaju dane do specjalnej aplikacji na smartfony! Aplikacja dostępna jest do pobrania na stronie kiedywywoz.pl Oprócz informacji o terminie wywozów dla konkretnej ulicy naszej gminy można tam znaleźć aktualizowany na bieżąco spis punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK i innych przydatnych informacji. Instalacja aplikacji trwa kilka chwil. Aby ułatwić Wam jej pobranie zeskanujcie poniższy kod QR:

 

 

UWAGA: Wszystkie emaile kierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Andrychowie proszę kierować na adres email: zgk@zgk.andrychow.pl

 

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy  tj. 17 kwietnia 2017r.( III PONIEDZIAŁEK miesiąca),  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień będzie wykonany jak poniżej:

Posesje:

Dzień realizacji wywozu

Andrychów:
ul. Baczyńskiego

Sułkowice-Łęg:
ul. Faustyny
ul. Sadowa
ul. Mostowa - cała

Inwałd:
ul. Wadowicka
ul. Rolna
ul. Zielna
ul. Spokojna
Os. Korcza

22 kwietnia 2017 r.

IV SOBOTA miesiąca

Roczyny:
ul. Krótka
ul. Dolna
ul. Sadowa
ul. Ogrodnicza

18 kwietnia 2017 r.
III WTOREK  miesiąca

 

                                                                                                    Z poważaniem,
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon z budynków wielorodzinnych!

Data składowania odpadów:

Teren

Miejsce

Wyłącznie
w dniu
30 marca
2017r.

Osiedle Lenartowicza, Włókniarzy,
ul. Metalowców, ul. Starowiejska,
ul. 27 Stycznia, oraz pozostałe budynki wielorodzinne usytuowane po prawej stronie Wieprzówki.

- przy altanach śmietnikowych budynków wielorodzinnych.

Wyłącznie
w dniu 
31 marca
2017r.

Osiedle Żwirki Wigury oraz pozostałe budynki wielorodzinne usytuowane po lewej stronie Wieprzówki.

- przy altanach śmietnikowych budynków wielorodzinnych.

 

UWAGA: Odpady w dniu wywozu należy wystawić  najpóźniej do godz. 9.00 !!!
                                                                                                                                                                                    ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ANDRYCHOWIE


 

ODPADY POREMONTOWE DOSTARCZANE DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ
WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM WSZYSTKICH PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:

 1. DECYZJA NADAJĄCA NUMER EWIDENCYJNY DEKLARACJI DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA ADRESU, Z KTÓREGO POCHODZĄ DOSTARCZONE ODPADY KOMUNALNE.
 2. DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAMELDOWANIE POD ADRESEM, Z KTÓREGO POCHODZĄ W/W ODPADY KOMUNALNE.

Z POWAŻANIEM ZGK SP. Z O.O.


 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że kłamliwa jest rozpowszechniana przez obwoźną firmę handlującą pojemnikami plastikowymi informacja, że kubły metalowe dotychczas stosowane przy odbiorze odpadów zmieszanych, nie mogą być nadal używane. TAKIE POJEMNIKI MOGĄ BYĆ NADAL STOSOWANE!  Przestrzegamy również przed kupowaniem jakichkolwiek pojemników bez potwierdzenia w postaci paragonu czy faktury , gdyż taka transakcja nie daje możliwości reklamacji w ramach gwarancji.

Z poważaniem - ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie


AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA! Poniżej publikujemy ulotki informacyjne dedykowane do konkretnych harmonogramów wywozu tj. osobno dla obszaru wiejskiego (zielone podkreślenie), osobno dla miejskiego (żółte podkreslenie). Informacje te dotyczą zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wchodzącym w życie od 1 września 2016 roku nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Miasto

Wioski


 

OBSZAR MIEJSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych z terenów miejskich odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalych i zielonych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach odpady niesegregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie
  ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  - począwszy od
  tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4
  NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed
  włożeniem ich do worka.

                                                                                       
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie


 

OBSZAR WIEJSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych , w tym biodegradowalnych i zielonych z terenów wiejskich, odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej  miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
  tj.  wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  - począwszy od tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4 NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed włożeniem ich do worka.

                                                                           
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie informuję, że osoby korzystające z basenu kapielowego w Andrychowie mogą parkować swoje samochody na terenie stadionu BESKID Andrychów.

 

Andrychów, dnia 30.05.2016 r.

OFERTA PRACY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  34-120 Andrychów. ul. Batorego 24.

Stanowiska:  ładowacz nieczystości.


Miejsce pracy: miasto i gmina Andrychów.
Opis stanowiska: prace związane z odbiorem odpadów komunalnych.
Wymagania: min. wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat B, C lub T.
Rodzaj pracy: umowa o pracę na czas próbny.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
tel: 33 875 36 61; 509 194 009 email: zgk@zgk.andrychow.pl  lub  kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

Andrychów, dnia 24.05.2016 r.

OFERTA PRACY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  34-120 Andrychów. ul. Batorego 24.

Stanowiska:  robotnik budowlano drogowy, kierowca ciągnika rolniczego, kierowca samochodu ciężarowego.


Miejsce pracy: miasto i gmina Andrychów.
Opis stanowiska: prace związane z układaniem kostki brukowej, utrzymanie czystości i porządku.
Wymagania: min. Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat B, C lub T.
Rodzaj pracy: umowa o pracę na czas próbny.
Branża: drogownictwo, budownictwo, transport.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
tel: 33 875 36 61; 509 194 009 email: zgk@zgk.andrychow.pl  lub  kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

Co to są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Biała Droga w Andrychowie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 17.00


 

Odbiór gromadzonego selektywnie popiołu w okresie trwania pilotażowej akcji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ponownie informuje o możliwości wystawiania do odbioru dowolnej ilości selektywnego popiołu z domowych kotłowni opalanych węglem i drewnem, pod warunkiem gromadzenia go w pojemnikach dostosowanych do mechanicznego załadunku przez śmieciarki. Pojemniki te muszą być również trwale oznakowane w widocznym miejscu napisem ''POPIÓŁ” oraz zawierać indywidualny numer ewidencyjny.
Popiół przygotowany do odbioru powinien być ostudzony, suchy (nie należy polewać popiołu wodą) i nieubity (gdyż tylko taki nie spowoduje zniszczenia pojemnika).
Opróżnianie zapełnionych wyłącznie popiołem pojemników będzie realizowane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
Przypominamy jednocześnie, że ZGK prowadzi sprzedaż tego typu pojemników o pojemności: 120 L oraz 240 L.

Prezes ZGK Sp. z o. o.  mgr Marek Drożdż

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24